Marineholmen Makerspace

Kontakt Oss

Adresse

Foreningen Marineholmen Makerspace
Org. nr. 984 41 518
Besøksadresse- og postadresse:
Thormøhlensgate 41e, 5006 Bergen
(Obs: Inngang fra sjøsiden)

Marineholmen Makerspace Drift AS
(Innkjøp, bedriftshenvendelser)
Org. nr. 821 405 432 (ved bruk av EHF)
Post- og faktura-adresse:
Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen