Marineholmen Makerspace

Historien til Marineholmen Makerspace

Oppstarten

IMG_6946

Etableringen av et makerspace på Marineholmen ble initiert av gründere i oppstartsmiljøet rundt
Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS, tidligere BTO) og personer tilknyttet Bergen Makers. Det var et tydelig sammenfallende behov mellom gründerne, Bergen Makers og VIS’ ønsker.

Om Marineholmen Makerspace

Marineholmen Makerspace er et samarbeidsprosjekt mellom VIS og foreningen Bergen Makers. VIS er prosjekteier, og Bergen Makers er bidragsyter til aktiviteter, arrangementer og innhold spesielt rettet mot private medlemmer.

Kjernevirksomheten er læring gjennom prototyping og testing, eksperimentering og mekking.